• 4 av 10 konsumenter handlar idag via mobila enheter.

    Bara 6 av 10 av alla e-handlare har mobilanpassat sin sajt.

  • Endast 1 av 5 företag anser att de uppnår sina uppsatta CRM-mål.

    Nästan 5 av 10 företag tycker att de saknar systemstöd för att lyckas med sitt CRM-arbete.

  • 8 av 10 konsumenter med en smartphone använder den dagligen för e-post.

    9 av 10 B2C-företag anger e-postmarknadsföring som den viktigaste kanalen för DM.

OM OSS

Vi på DAD Direct menar att det viktigaste ett företag kan göra är att investera i sina kunder. Att förstå och verkligen lära känna dem, så att produkterna och tjänsterna som erbjuds blir så träffsäkra att de nästintill säljer sig själva. Som ett av Skandinaviens största företag inom direktmarknadsföring och CRM vet vi vad som krävs. Sedan start har vi hjälpt några av Sveriges och Skandinaviens största varumärken med att förenkla sin marknadskommunikation och leverera riktigt bra kundupplevelser.

Vår vision

På DAD Direct är vi måna om våra kunder. Vi grundades 1994 med en klar vision: att skapa en effektiv, lyhörd och kundcentrerad organisation, där fokus ligger på våra kunders kommunikation och kundrelationer. En vision som vi arbetar efter än idag.

1
2
3
4
5
6
7
8

TJÄNSTER

Vi strävar efter att uppnå en helhet med våra kunder, och är övertygade om att en öppen relation är nyckeln till ett bra samarbete. Kort sagt vill vi lära känna dig, för att hjälpa dig lära känna dina kunder. Våra tjänster täcker in hela processen från rådgivning, till teknisk implementering och förmedling av kommunikationstjänster. Utifrån dina behov och förutsättningar formar vi tillsammans en strategi för din framtida marknadskommunikation.

RÅDGIVNING

TEKNOLOGI

KOMMUNIKATION

HÅLL DIG UPPDATERAD – ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

REFERENSER

KONTAKT

Anders Olofsson

Partner och projektledare

anders.olofsson[at]daddirect.se

+46 70-664 25 25

linkedin_button

Anders Ransed

Partner och projektledare

anders.ransed[at]daddirect.se

+46 76-526 05 08

linkedin_button

Heidi Levin

Partner och projektledare

heidi.levin[at]daddirect.se

+46 76-526 05 13

linkedin_button

Mikael Freij

Projektledare/lager och logistikansvarig

mikael.freij[at]daddirect.se

+46 70-575 34 79linkedin_button

Peter Rogosic

Partner och projektledare

peter.rogosic[at]daddirect.se

+46 70-664 25 23

linkedin_button

Stefan Johansson

Partner och projektledare

stefan.johansson[at]daddirect.se

+46 70-664 25 24

linkedin_button

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar? 

DAD Direct AB, org. nr 556473-9737 med adress Knut Påls väg 6, 256 69 Helsingborg är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter

Integritet och dataskydd

DAD Direct AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av DAD Direct AB  används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen, datainspektionen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

Personuppgifter kommer att behandlas av DAD Direct AB, eller våra underbiträden, för följande ändamål.

  1. För att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig
  2. För marknadsföringsändamål via post, email och sms/mms

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen och så länge vi tror att du har nytta av vår kommunikation och du inte har valt att aktivt tacka nej. Eller för att fullgöra DAD Directs rättsliga skyldigheter.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? 

Du kan alltid kontakta oss på info@daddirect.se. Du når vårt dataskyddsombud på samma adress – skriv då FAO Dataskyddsombudet i ämnesraden. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Top